اتاق بازرگانی

ادامه مطلب
امیر عابدی توسعه سطح مناسبات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا را فرصتی پیش روی اقتصاد ایران دانست و بر اهمیت انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری تاکید کرد

امیر عابدی توسعه سطح مناسبات تجاری با کشورهای عضو اوراسیا را فرصتی پیش روی اقتصاد ایران دانست و بر اهمیت انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری تاکید کرد

امیر عابدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران  دولت روی انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های تجاری متمرکز شود ...