نمایشگاه ها

ادامه مطلب
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قزاقستان از تاریخ 15 لغایت 17 آبان ماه 1398 برابر با 6 الی 8 نوامبر 2019 در شهر آلماتی – قزاقستان برگزار شد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قزاقستان از تاریخ 15 لغایت 17 آبان ماه 1398 برابر با 6 الی 8 نوامبر 2019 در شهر آلماتی – قزاقستان برگزار شد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همزمان با بیست و دومین نمایشگاه    بین المللی صنایع غذایی  قزاقستان از تاریخ 15 ...