تقویم رویداد های نمایشگاهی جمهوری قزاقستان در سال 2023

تقویم رویداد های نمایشگاهی جمهوری قزاقستان در سال 2023

تقویم رویداد های نمایشگاهی جمهوری قزاقستان 2023

طبق اطلاع واصله از سفارت ج.ا.ایران در قزاقستان، فهرست نمایشگاه های بین المللی کشور قزاقستان رامیتوانید دانلود کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.