نمایشگاه و همایش صنعت و تجارت ایران با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان و حضور هیات تجاری از کشورهای همسایه ایران در سالن گلستان بوستان گفتگو برگزار شد

نمایشگاه و همایش صنعت و تجارت ایران با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان و حضور هیات تجاری از کشورهای همسایه ایران در سالن گلستان بوستان گفتگو برگزار شد

نمایشگاه و همایش صنعت و تجارت ایران با مشارکت اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان و حضور هیات تجاری از کشورهای همسایه ایران در سالن گلستان بوستان گفتگو برگزار شد.

گزارش به روایت تصویر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.