کنفرانس اوراسیا و تجارت جهانی

کنفرانس اوراسیا و تجارت جهانی

14 اسفند 1399

8:00 الی 8:30 پذیرش مدعوین

8:30 الی 8:45 قرائت قران و سرود ملی و خیرمقدم مجری

8:45 الی 9:00 جناب آقای سجادی مدیر عامل و رییس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

9:00 الی 11:00 پانل اول : طرح موضوع توافق نامه و مباحث و اطلاعات پایه ای و کلان توافق ایران و اوراسیا (بهمراه پرسش و پاسخ)

11 الی 11:30 پذیرایی

11:30 الی 13:30 پانل دوم : اقتضائات بازار و بازار شناسی اوراسیا و مباحث بانکی (بهمراه پرسش و پاسخ)

13:30 الی 14:30 پذیرایی ناهار و نماز

14:30 الی 15:00 کارگاه مالکیت فکری

15:00 الی 15:30 اهدای لوح تقدیر و اختتامیه مراسم

آدرس : تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، مرکز همایش بین المللی

تماس ضروری : 09128360059 خانم ضیایی

09129329926 آقای هوشمند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.