مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی بطور فوق العاده – همایش آموزش تجارت با کشور قزاقستان – شنبه 29 تیر 1398

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی بطور فوق العاده – همایش آموزش تجارت با کشور قزاقستان – شنبه 29 تیر 1398

فراخوان
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی بطور فوق العاده
همایش آموزش تجارت با کشور قزاقستان
شنبه 29 تیر 1398

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان،  “مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی بطور فوق العاده خود را به همراه  “همایش آموزش تجارت با کشور قزاقستانروز شنبه مورخ 29 تیر ماه 1398 ساعت 13:30 در محل طبقه هشتم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران به نشانی خیابان طالقانی نبش خیابان موسوی برگزار می نماید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1397

2- ارائه گزارش مالی و تصویب آن در سال 1397

3- ارائه گزارش بازرس

4- انتخابات بازرس

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی

6- طرح ساير موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد

دستور جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده:

1- اصلاح و تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی نظارت

* واجدین شرایط حضور در مجمع طبق اساسنامه مصوب اتاق های مشترک بازرگانی:

*** صرفاً آن دسته از اعضاء که کارت عضویت آنها دارای اعتبار زمانی می باشد امکان حضور در مجامع را دارند.

2-6-17- صرفاً آن دسته از اعضاء عادی که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند.

3-6-17- صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یکسال از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد امکان نامزدی برای هیئت مدیره خواهند داشت. (در این مجمع انتخابات بازرس)

ماده 24- حضور در مجامع عمومی اتاق های مشترک اصالتاٌ ویا صرفاً با وکالت رسمی مجاز است.

– در خصوص اعضای حقوقی ، هرشخص می­تواند با ارایه معرفی­نامه رسمی شرکت در انتخابات مشارکت نماید.

– در خصوص اعضای حقیقی در صورت عدم امکان حضور عضو اصلی نماینده ایشان می تواند با ارائه وکالت نامه محضری در انتخابات مشارکت نماید.

دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.