مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان دوشنبه مورخ 25/10/96 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان دوشنبه مورخ 25/10/96 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد

با توجه به اینکه انتخابات هیات مدیره در دستور کار این مجمع می‌باشد، علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در انتخابات درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه 16/10/96 به آدرس ایمیل info@irkzbc.com ارسال نمایند.

شایان ذکر است با توجه به محدودیت های اساسنامه ای، امکان پذیرش درخواست کاندیداتوری بعد از تاریخ مقرر امکان پذیر نمی باشد.

شرایط کاندیداتوری برابر با مفاد اساسنامه مصوب اتاق :

1- حداقل یکسال سابقه عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

2- دارنده کارت بازرگانی اتاق ایران و یا کارت عضویت یکی از اتاق های تعاون

دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.