دو روز پایانی نمایشگاه اوراسیا به روایت تصویر

دو روز پایانی نمایشگاه اوراسیا به روایت تصویر

روز های سوم و چهارم نمایشگاه اوراسیا و آنچه در غرفه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان گذشت به روایت تصویر:

بازدید و حضور مدیران و تجار از غرفه اتاق مشترک به همراه مشاوران اتاق

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.