حضور اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در بیست‌و‌هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان 1396/05/29