اعزام هیات تجاری به قزاقستان در معیت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اعزام هیات تجاری به قزاقستان در معیت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما با عنایت به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به کشور قزاقستان، اتاق ایران درنظر دارد ضمن اعزام هیات تجاری اقتصادی جداگانه متشکل از تجار و صاحبان صنایع به کشور مذکور همزمان با حضور رئیس جمهور محترم نسبت به برگزاری همایش تجاری اقتصادی اقدام نماید

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.