آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان دعوت بعمل می آید در « مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده » این اتاق که روز سه شنبه مورخ 1402/10/05 راس ساعت 11 با دستور جلسه ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران به نشانی تهران – خیابان طالقانی – نبش خیابان موسوی – شماره 175 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

 

اعضای محترمی که درخواست نامزدی هیات مدیره این اتاق مشترک را دارند، لطفا تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع درخواست و مستندات مربوطه را بصورت کتبی به دبیرخانه اتاق تحویل نمایند.

 

دستور جلسه مجمع:

 

1- استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1401

2- استماع، بررسی و تصویب گزارش مالی، ترازنامه و بازرسی سال مالی 1401

3- بررسی و تصویب بودجه سالانه

4- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا

5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

6- انتخاب اعضاء هیات مدیره (اصلی و علی البدل)

7- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

 

هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.