اخبار اتاق

ادامه مطلب
اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، همایش روز اقتصاد قزاقستان را روز یکشنبه مورخ 8 دی 1398 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می نماید

اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، همایش روز اقتصاد قزاقستان را روز یکشنبه مورخ 8 دی 1398 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می نماید

اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، همایش روز اقتصاد قزاقستان را با هدف بررسی توانمندی ...
ادامه مطلب
در تاریخ 27 نوامبر سال 2019 در هتل «پارسیان آزادی» مراسم به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان برگزار شد

در تاریخ 27 نوامبر سال 2019 در هتل «پارسیان آزادی» مراسم به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان برگزار شد

به گزارش سایت سفارت جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران ، مراسم  بیست و هشتمین سالگرد استقلال جمهوری قزاقستان در ...