سمینار تخصصی اشنایی با فرصت های صادراتی منطقه اوراسیا با رویکرد کشور قزاقستان دهم مهرماه ۱۴۰۰

سمینار تخصصی اشنایی با فرصت های صادراتی منطقه اوراسیا با رویکرد کشور قزاقستان دهم مهرماه ۱۴۰۰

سمینار تخصصی اشنایی با فرصت های صادراتی منطقه اوراسیا با رویکرد کشور قزاقستان دهم مهرماه ۱۴۰۰

با همراهی دکتر سیدی مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت

و دکتر ولیبیگی مشاور آموزش پژوهشی اتاق قزاقستان
بهمراه پنل پرسش پاسخ تخصصی مراجعین

در محل اتاق ایران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.