درباره ما

اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

با استعانت از خداوند متعال و با موافقت و تایید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین تلاش و پیگیری مجدانه فعالان اقتصادی کشور در بازار هدف قزاقستان و در راستای بهره گیری بهینه از ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی، تجاری، ترانزیتی، سرمایه گذاری و بهره گیری از خرد جمعی و هم اندیشی فعالان اقتصادی دو کشور، در تاریخ 23 مهرماه 1393، اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است.

اهداف عالیه اتاق

فعال نمودن دیپلماسی تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی و خدمات فنی مهندسی، سرمایه گذاری های مشترک و ارتقاء حجم تجارت خارجی میان دو کشور و کسب سهم بیشتری از بازار و همچنین اجرایی کردن مفاد پروتکل های منعقده در شهریور ماه 1393 میان رؤسای محترم جمهور دوکشور (موسوم به نقشه راه) می باشد.

هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

✮ رئیس: امیر عابدی

✮ نایب رئیس اول : علی موسوی رحیمی

✮ نایب رئیس دوم : احمد قلندری

✮ خزانه دار : بهزاد یعقوبی عراقی

✮ عضو هیات رئیسه :  هادی کریمی

✮ عضو هیات مدیره : امیر یوسفی
✮ بازرس : حسن دباغ

✮ دبیر کل : سمیرا پابرجا