«حضور هیات تجاری متشکل از مدیران بخش دولتی و خصوصی کشور قزاقستان»

«حضور هیات تجاری متشکل از مدیران بخش دولتی و خصوصی کشور قزاقستان»

«حضور هیات تجاری متشکل از مدیران بخش دولتی و خصوصی کشور قزاقستان»

از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ مهر ماه سال جاری در تهران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.